Sera ya Faragha

This page explains our privacy policy which includes the use and protection of any information submitted by visitors. If you choose to register and transact using our Portal or send an e-mail that provides personally identifiable data, this data may be shared where necessary with other Government agencies so as to serve you in the most efficient and effective manner. An example might be in terms of resolving or addressing complaints that require escalation to other Government agencies.

Ukurasa huu unaeleza sera ya faragha ambayo inajumuhisha matumizi na ulinzi wa taarifa zinazo wasilishwa na wanaotembelelea tovuti yetu.Kama utaamua kutuma hoja au suala linalohitaji kufanyiwa kazi kwa kujiandikisha kwenye Mfumo wa kuwasilisha taarifa au  kwa kutumia baruapepe, taarifa za suala husika na taarifa  binafsi zinaweza kutumwa kwa Taasisi nyingine za Serikali kwa ajili ya kushughulikia suala husika na  kukuhudumia kwa ufanisi na kwa haraka zaidi. Lengo la kutuma taarifa hizo linaweza kuwa ni kupeleka suala lako kwenye ngazi za juu zaidi au Mamlaka yenye uwezo wa kulitatua suala hilo.

Cookies 
Cookies created by the webserver will only be used to identify your future visits to the website. It will not record your personal information and will be destroyed after you leave this website. 

Utambuzi 

Tovuti yetu inaweza kutambua Mfumo au kutambua kifaa kilichotumika kuitembelea kwa mara ya kwanza ili kukupa urahisi wa kuitumia pale utakapokuwa ukiendelea kufungua kurasa mbalimbali. Aidha, haikusanyi taarifa binafsi na  utambuzi huo uharibiwa au kufutika pale tu utakapofunga Tovuti hii.

Data Protection
Leading technologies including encryption software are used to safeguard any data given to us and strict security standards are maintained to prevent unauthorized access.
Ulinzi wa Taarifa

Technolojia zinazoongoza kwa sasa zikijumuisha utaalamu wa ufichaji wa taarifa kwa nia ya kulinda kila taarifa ambaoyo umetupatia zinatumika na viwango na ruhusa maalum hutumika ili kuzuia asiyeruhusiwa asizifikie wala kuzitumia.
Storage Security
To safeguard your personal data, all electronic storage and transmission of personal data are secured and stored with appropriate security technologies.
 Utunzaji wa taarifa zako

Pale ambapo umetuma taarifa zako kupitia tovuti hii, zitatunzwa katika hali ya usalama uliopo kwenye vifaa maalumu ambavyo vinatunzwa katika mazingira sahihi na salama kwa kutumia teknolojia za usalama.

Information Collected
No personally identifiable information is gathered when you browse this website except for information given by you via e-mails or feedback forms, which is in a secure portion of the website.

Taarifa zinazokusanywa

Hakuna taarifa binafsi zinazokusanywa na sehemu nyingine yoyote kwenye tovuti kwa ajili ya kukutambua au zinazofanya ujulikane pale unapotembelea au kusoma kurasa mbalimbali isipokuwa taarifa ambazo umeamua kuzitoa kwetu kwa kutumia baruapepe au kwa kujaza fomu ya mawasiliano au fomu ya huduma  ambayo ni sehemu salama ya kuwasilisha taarifa zako kwenye tovuti hii.

Changes to this Policy
If this privacy policy changes in any way, it will be updated on this page. Regularly reviewing this page ensures you are updated on the information which is collected, how it is used and under what circumstances if any, it is shared with other parties

Mabadiliko ya Sera hii

Ikiwa sera hii itafanyiwa marekebisho yoyote,yatawekwa kwenye ukurasa huu. Unashauriwa kutembelea ukurasa huu mara kwa mara ili kuhakikisha kuwa unatambua mabadiliko hayo na kufahamu ni taarifa zipi zinakusanywa, zinavyotumika na kwa vigezo gani taarifa hizo huweza kutumwa kwa Taasisi nyingine.

Kuanza kutumika

Sera hii imeanza kutumika kuanzia Aprili, 2022,

Mwasiliano:

Bonyeza  HAPA kuwasiliana nasi