Kanusho

Disclimer

This website and informations are provided without warranty of any kind, implied, express or statutory. The Office of Secretary shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website. 

Kanusho

Tovuti hii na habari hutolewa bila udhamini wa aina yoyote, ulioonyeshwa, wazi au wa kisheria. Ofisi ya Katibu haihusiki au haitahusika na upotevu au uharibifu wa aina yoyote utakaosababishwa na matumizi ya taarifa yoyote inayopatikana/ itakayopatikana kwenye tovuti hii.