Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia

Bodi ya Huduma za Maktaba Tanzania

TLSB Logo TLSB Logo
Tafuta kwenye kwa

Wadau

1. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia

2. TAMISEMI

3. Taasisi ya Elimu Tanzania (TET),

4. Book Aid International (BAI),

5. Chama cha Maktaba cha Kifini (FLA),

6. Ubalozi wa China,

7. Mamlaka ya Elimu Tanzania (TEA),

8. Shirika la Ushirikiano wa Kimataifa la Korea (KOICA),

9. Shirika la Ushirikiano wa Kimataifa la Japani (JICA),

10. Chama cha Maktaba Tanzania (TLA),

11. Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi NACTVET

12. Taarifa za Kielektroniki za Maktaba - Mpango wa Ubunifu wa Maktaba za Umma (EIFL-PLIP), AFLIA,

13. Ubalozi wa Urusi

14. Ubalozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Tanzania e.t.c.

15. IKULU

16. Jumuiya ya Madola ya Kujifunza

17. DEASA

18. eGA

19. Wakala wa Ajira

20. Chuo Kikuu Huria

21. CTI

22. ATE

23. Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana Ajira na Watu wenye
Ulemavu

24. Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania (TCU)

25. Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi (VETA)

26. Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu (HESLB)

27. Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee n.k
Watoto

28. Baraza la Mitihani la Taifa

29. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam

30. Mamlaka ya Elimu Tanzania

31. Vibali vya Usafiri wa Nje

32. Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania

33. Ofisi ya Taifa ya Takwimu (NBS)

34. IUCEA

35. UNESCO

36. COSTECH

37.e-PERMIT

38. PORTAL YA SERIKALI, n.k.