Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia

Bodi ya Huduma za Maktaba Tanzania

TLSB Logo TLSB Logo
Tafuta kwenye kwa

Je, kuna aina ngapi za Maktaba zinazosimamiwa na TLSB?

Kuna aina nne za Maktaba zinazosimamiwa na TLSB ambazo ni Maktaba Kuu ya Taifa, Maktaba za Mikoa, Maktaba za Wilaya na Maktaba za Tarafa.